Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật ngày: 28/05/2024 05:36:34

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240528053739dt2-2.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị (TCT) tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, TCT tỉnh Đồng Tháp xác định mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức là “chiến sĩ” tiên phong trên “mặt trận” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Đồng Tháp trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh năm 2023 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức

Theo TCT tỉnh Đồng Tháp, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35), thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Để lan tỏa tinh thần Nghị quyết 35, Đảng ủy, Ban Giám hiệu TCT tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đội ngũ giảng viên tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào từng phần học, bài giảng, giáo án thuộc các chương trình Trung cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng đối tượng 4, lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở...

Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức.

Để thực hiện tốt vai trò của mình, TCT tỉnh Đồng Tháp còn thành lập Tổ tham mưu thực hiện Nghị quyết 35. Tổ này có nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong thực hiện Nghị quyết; theo dõi và đôn đốc giảng viên, viên chức viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên trang website của đơn vị, các tạp chí... Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường khuyến khích tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho học viên...

Ths. Nguyễn Quang Thành - Giảng viên Khoa Nhà nước Pháp luật, TCT tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “TCT tỉnh Đồng Tháp là cái nôi giúp tôi trưởng thành hơn, trau dồi về kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, đặc biệt là lập trường tư tưởng vững vàng. Đó cũng là nền tảng giúp tôi tham gia tích cực vào mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

TS. Nguyễn Phước Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TCT tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường thực hiện chủ trương gắn kết nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho học viên. Song song đó, để có nguồn nhân lực chất lượng tham gia vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trường còn chú trọng đưa giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, trang bị cho đội ngũ giảng viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về các lĩnh vực, đảm bảo là những “chiến sĩ” tiên phong vững chắc trên mặt trận tư tưởng của Đảng...”.

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo TCT tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của Tổ tham mưu thực hiện Nghị quyết 35 của trường và những cán bộ, đảng viên, giảng viên có chuyên môn sâu; tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Cũng là nhiệm vụ trọng tâm, TCT tỉnh nghiên cứu lồng ghép công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, học viên; phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm và khả năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên...

TS. Nguyễn Phước Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TCT tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Trong đó, tiếp tục quán triệt, phổ biến trong toàn Đảng ủy, các chi bộ, giảng viên và học viên nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35. Điều này, giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng rèn luyện, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực xây dựng các luận cứ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...”.

Nhật Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn