Không được yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú

Cập nhật ngày: 10/03/2023 05:21:47

ĐTO - Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, UBND tỉnh vừa có yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý, các bộ phận một cửa các cấp khi tiếp nhận các thủ tục hành chính, dịch vụ công không được yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; cũng như việc lạm dụng yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân.

Đồng thời quán triệt 100% công chức tiếp nhận phải sử dụng phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi tiếp nhận các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; bố trí công chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổ chức việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện các hành vi thực hiện trái nội dung chỉ đạo tại văn bản này nhằm chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cố tình thực hiện không đúng quy định. Đồng thời thiết lập đường dây nóng của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc triển khai, thực hiện tại các Bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn