Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đảm bảo các nội dung công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 21/07/2022 11:10:18

ĐTO - Ngày 20/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện được 62/66 nhiệm vụ của tỉnh giao, có 4 nhiệm vụ còn trễ hạn; tiếp nhận hơn 900 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã giải quyết đúng và trước hạn trên 800 hồ sơ, không có hồ sơ giấy thực tế trễ hạn. Sở đã rà soát 32/103 TTHC, đạt hơn 31%; số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa là 15/103 TTHC, đạt tỷ lệ gần 15%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Mặc dù, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức: trực tiếp, phát tờ rơi, xây dựng clip để hướng dẫn các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4, nhưng tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp, hiện chưa có hồ sơ phát sinh theo mô hình hẹn giờ tại nhà. Ngoài ra, Sở cũng chưa có cách làm hay, sáng kiến mới trong thực hiện CCHC.


Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Đỗ Thị Thanh Trang yêu cầu Sở quan tâm thực hiện tốt các mô hình CCHC

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Thanh Trang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực trong thực hiện CCHC; sớm có giải pháp, khắc phục những mặt còn hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời, khẩn trương rà soát ban hành các văn bản, triển khai đầy đủ nội dung, nhiệm vụ CCHC theo quy định; quan tâm thực hiện tốt các mô hình CCHC của tỉnh để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của Sở.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn