Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt

Cập nhật ngày: 22/09/2022 14:11:21

ĐTO-Ngày 22/9, ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng đoàn công tác đến huyện Tam Nông khảo sát việc chấp hành pháp luật trong lập, quản lý quy hoạch xây dựng; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất khi triển khai thực hiện dự án từ năm 2018 đến nay.


Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số dự án tại xã An Long

Sau khi đi khảo sát thực tế một số dự án tại xã An Long và thị trấn Tràm Chim, đoàn đến làm việc với UBND huyện Tam Nông. Theo báo cáo của huyện, phần lớn các đồ án quy hoạch đã lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh đều phù hợp với điều kiện thực tế tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện lập quy hoạch và thu hồi đất

Trên địa bàn huyện, hiện có 33 dự án quy hoạch phê duyệt đã hoàn thành đưa vào sử dụng; còn 15 dự án đang kêu gọi đầu tư; có 50 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trong thu hồi đất khi triển khai thực hiện các dự án; phát sinh 21 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, huyện đã giải quyết đạt 100%. Thời gian qua, tình hình khiếu nại trong thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn huyện không có vụ việc khiếu nại đông người phức tạp, vượt cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp khiếu nại kéo dài do người dân yêu cầu tăng tiền hỗ trợ, giá đất bồi thường, bố trí tái định cư và giải quyết việc làm.


Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh yêu cầu huyện quan tâm đến công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những thuận lợi và khó khăn của huyện Tam Nông trong thực hiện công tác quy hoạch và giải quyết khiếu nại khi thu hồi đất. Bên cạnh đó, yêu cầu huyện nâng cao chất lượng quy hoạch trong thời gian tới và quản lý chặt chẽ hơn các quy hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân về công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung rà soát danh mục dự án đầu tư và dự báo các nguồn lực; các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác bố trí vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tăng cường đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được giao đất.

 NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn