Bảo tàng Đồng Tháp tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động quản lý tài liệu, hiện vật

Cập nhật ngày: 06/02/2023 05:51:46


Học sinh tham quan Bảo tàng Đồng Tháp

ĐTO - Trong năm 2023, Bảo tàng Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý tài liệu, hiện vật. Tính đến nay, Bảo tàng Đồng Tháp đã hoàn thành việc nhập liệu 1.200 hiện vật kháng chiến, hiện vật dân tộc học và hiện vật cổ vật và số hóa các hiện vật vào phần mềm quản lý; đổi mới trưng bày Nhà trưng bày tổng hợp Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp theo hướng hiện đại; thường xuyên quảng bá di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh thông qua các ứng dụng như: Website, mạng xã hội Facebook... Phát huy kết quả đạt được, Bảo tàng Đồng Tháp sẽ tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài liệu, hiện vật. Thực hiện xây dựng Đề án số hóa, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hiện vật Bảo tàng; tiến hành số hóa các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền giá trị di sản văn hóa của địa phương bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị di sản văn hóa của địa phương đến với người dân trong, ngoài tỉnh.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn