Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thích ứng và kiến tạo

Cập nhật ngày: 29/09/2021 09:57:57

Trong năm học vừa qua, tập thể nhà giáo và người học Trường Đại học Đồng Tháp đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và gặt hái thành tích xuất sắc theo bộ tiêu chí thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước vào năm học mới 2021 - 2022, trường hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động, thúc đẩy hợp tác với tinh thần thích ứng và kiến tạo.


Niềm vui rạng ngời của tân cử nhân 
(Ảnh tư liệu)

Theo đó, trường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với các chương trình, các trình độ đào tạo và bồi dưỡng, phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực người học và nhu cầu xã hội. Đồng thời đa dạng hóa phương thức đào tạo theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số. Trong bối cảnh mới, trường thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, đẩy mạnh dạy và học trực tuyến, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, tăng cường xuất bản giáo trình, đầu sách chuyên khảo, liên tục cải tiến hệ thống dạy học trực tuyến phục vụ nhu cầu người học với tinh thần thích ứng mới.

Về khoa học và công nghệ, trường tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu số về khoa học công nghệ, tăng số lượng bài báo quốc tế có ISI, scopus được đăng, có thêm bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, hợp đồng chuyển giao công nghệ mới. Bên cạnh đó, trường đang xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ, nâng cao vị thế khoa học của giảng viên và sinh viên, phát triển các nhóm nghiên cứu mới, triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học gắn với hợp tác cùng các đơn vị và doanh nghiệp, đầu tư phát triển Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp theo chuẩn quốc tế.

Đẩy mạnh công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường với kế hoạch và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục, ban hành triết lý giáo dục, thực hiện các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng sau công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, thực hiện tự đánh giá theo chu kỳ, cập nhật báo cáo tự đánh giá, chú trọng lấy ý kiến khảo sát của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chất lượng đào tạo. Đồng thời tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo nhu cầu của xã hội về các ngành đang được đào tạo, xây dựng mạng lưới kết nối thường xuyên và chặt chẽ với cựu sinh viên, gắn kết công tác đảm bảo chất lượng với thị trường lao động.

Không chỉ kiên trì mục tiêu chất lượng, trường hướng đến mục tiêu phát triển với chất lượng cao và tạo động lực làm việc vì chất lượng. Tiêu chuẩn chất lượng là công cụ để đo lường chỉ số hài lòng của người học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan đối với hoạt động giáo dục của trường. Các đơn vị, cá nhân của trường luôn phấn đấu để cải tiến và nâng cao chất lượng trong tất cả các hoạt động, nhất là trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, thực hiện mục tiêu quản trị đại học hiệu quả, năng động và hiện đại.

Với tinh thần kiến tạo, trường chủ động thiết kế và tạo dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu và học tập tích cực theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực tiễn. Cùng với việc chú trọng hình thành kiến thức và kỹ năng cho người học thông qua sự chủ động và trải nghiệm hợp lý, người dạy đảm nhận vai trò định hướng và truyền cảm hứng, cùng nhau tạo ra kiến thức mới và giá trị mới, trường hướng đến mô hình trường học hạnh phúc với hệ giá trị cốt lõi: Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện. Xác định nhân tố con người là trung tâm của chiến lược phát triển, tinh thần kiến tạo được lựa chọn gắn với mục tiêu hiệu quả, vừa mang tính kế thừa vừa theo đuổi mục tiêu và khát vọng mới, đảm bảo tính toàn diện có khâu đột phá, tính thích ứng cao, phát triển nhanh và bền vững.

TÂM AN (t/h)

Gửi bình luận của bạn