Nghiệm thu dự án thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa

Cập nhật ngày: 03/06/2022 10:26:27

ĐTO - Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu lần 2 kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN dự án (DA) sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (viết tắt là Hội đồng): “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với tiêu thụ tại tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm (trực thuộc Sở KH&CN) chủ trì và PGS.TS.Lê Vĩnh Thúc - Trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Sau khi chủ nhiệm DA báo cáo quá trình và kết quả thực hiện DA, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thống nhất nghiệm thu DA, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để nâng cao tính hiệu quả. GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ - nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ - Ủy viên phản biện của Hội đồng, đánh giá nhóm thực hiện DA đã đạt được mục tiêu đề ra, các nội dung báo cáo rõ ràng, có phân tích sâu. DA đưa vào thực tiễn sẽ góp phần phá thế độc canh cây lúa, góp phần phát triển mạnh cây mè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, DA cần bổ sung một số giải pháp để nâng lợi nhuận của cây mè (mô hình đạt lợi nhuận 15 triệu đồng/ha), để hấp dẫn nông dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng mè.

ThS. Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng cho rằng DA đã đạt yêu cầu, các thành viên thực hiện DA cần chỉnh sửa, trình bày một số nội dung, từ ngữ hợp lý hơn... để người tiếp nhận chuyển giao DA đọc dễ hiểu, thực hiện đạt hiệu quả kinh tế cao theo mục tiêu: xác định địa điểm sản xuất mè trọng điểm và cơ cấu mùa vụ, thời điểm thu hoạch mè hợp lý tại tỉnh Đồng Tháp; hoàn thiện quy trình sản xuất và bảo quản mè phù hợp với điều kiện của nông dân; xây dựng mô hình sản xuất mè năng suất tăng 10% so với truyền thống gắn với tiêu thụ tại vùng trọng điểm đạt hiệu quả kinh tế cao.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn