Tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới

Cập nhật ngày: 08/11/2013 05:53:34

Qua 1 năm thực hiện Dự án 174 về việc tăng cường tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến làm việc tại vùng dự án Khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, các TTTTN đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 giao, chương trình công tác của đơn vị, nhất là lĩnh vực cá nhân phụ trách, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội cùng với các đơn vị, địa phương.


Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tặng Giấy khen
các tri thức trẻ tình nguyện

Các TTTTN phối hợp với Phòng khám Quân dân y Giồng Găng, Dinh Bà, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân nghèo, gia đình chính sách; phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, diệt lăng quăng, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền an toàn giao thông.

Tham gia phát triển kinh tế vùng biên giới, các TTTTN tích cực tuyên truyên, hướng dẫn người dân đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn thực hiện các mô hình chăn nuôi làm ăn có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân địa phương. TTTTN cùng với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nạo vét kênh, cống, khảo sát lắp đặt hệ thống đèn đường nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, TTTTN còn tích cực tham gia vào các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhờ tham gia tích cực các hoạt động, có 5 TTTTN được cấp ủy, đơn vị, địa phương giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, tiếp nhận chuyển Đảng chính thức 2 đồng chí về sinh hoạt tại Đảng bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 và Đảng bộ ở địa phương. Dự án tăng cường TTTTN đã phát huy được sự gắn kết với Khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng, được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện đánh giá cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội ở huyện biên giới. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để TTTTN rèn luyện, trưởng thành và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn