Năm 2023, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Cập nhật ngày: 30/12/2022 17:38:29

http://baodongthap.com.vn/database/video/20221231061658thanhtra2022222.mp4

 

ĐTO - Chiều ngày 30/12, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác thanh tra

Năm 2022, về thanh tra hành chính đã triển khai thực hiện 76 cuộc theo kế hoạch và đột xuất. Qua đó, ban hành kết luận thanh tra 72 cuộc, phát hiện vi phạm với số tiền trên 4.380 tỷ đồng, 51.550m2 đất, đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 4.350 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm 11 tổ chức và 31 cá nhân.

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã triển khai 253 cuộc theo kế hoạch, đột xuất và thường xuyên với gần 17.400 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Qua đó, ban hành kết luận thanh tra 196 cuộc; phát hiện 1.000 tổ chức, cá nhân vi phạm và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 426 tỷ đồng; đồng thời ban hành 122 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 tổ chức, 97 cá nhân.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: công tác quản lý nhà nước về đất đai; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục; việc quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ. Cùng với đó, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao…


Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân

Dịp này, Thanh tra tỉnh tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 17 cá nhân; Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn