Số: 238/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/11/2023 09:00:42

Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng:

Quyền khai thác tràm năm 2023:

Stt

Vị trí

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1.

Lô 3a - Khoảnh I -Khu B - Đội I

344.000.000

10.000.000

70.000.000

2

Lô 3b - Khoảnh I - Khu B - Đội I

452.000.000

14.000.000

90.000.000

3

Lô 3c - Khoảnh I - Khu B - Đội I

508.000.000

15.000.000

100.000.000

4

Lô 1a - Khu C - Đội II

485.000.000

15.000.000

95.000.000

5

Lô 1b - Khu C - Đội II

657.000.000

20.000.000

130.000.000

6

Lô 1c - Khu C - Đội II

257.000.000

8.000.000

52.000.000

7

Lô 4a - Khoảnh II - Khu B - Đội II

286.000.000

9.000.000

57.000.000

8

Lô 4b - Khoảnh II - Khu B - Đội II

277.000.000

8.000.000

55.000.000

9

Lô 4c - Khoảnh II - Khu B - Đội II

547.000.000

16.000.000

110.000.000

10

Lô 3 - Khoảnh I - Khu A - Đội II

1.275.000.000

38.000.000

250.000.000

- Thời gian khai thác là 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, riêng lô 3- khoảnh I- Khu A- Đội II thời gian khai thác là 160 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng Kề hoạch số 310/KH-RTGG ngày 10/11/2023 của Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng về việc bán đấu giá quyền khai thác tràm năm 2023 của Ban quản lý rừng tràm Gáo Giồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 15/11/2023 đến 15 giờ ngày 26/11/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 26/11/2023 đến 15 giờ ngày 28/11/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức đấu giá: 9 giờ ngày 29/11/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 15/11/2023 đến 15 giờ ngày 28/11/2023.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn