Yêu cầu Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ quy trình tổ chức hiến máu và tặng quà

Cập nhật ngày: 12/11/2022 05:15:15

Ngày 11/11, trước phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng về những dấu hiệu bất thường trong việc tặng quà, chi trả chế độ cho người hiến máu tại TPHCM trong loạt bài “Trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo”, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có công văn gửi Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác hiến máu tình nguyện (HMTN).

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức các buổi HMTN, tập trung vào nội dung quà tặng, kinh phí hỗ trợ cho người tham gia hiến máu. Tại mỗi buổi hiến máu cần công khai quà tặng, chế độ người hiến máu được hưởng, giải thích rõ các thông tin liên quan. Các nội dung khác không có trong quy định như: đơn vị vận động thêm quà tặng, kinh phí đi lại, viết thư pháp... cần thông báo, trao đổi rõ thông tin với người hiến máu.

Phối hợp với cơ sở tiếp nhận máu thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia hiến máu và cơ sở tiếp nhận, sử dụng máu (Hỗ trợ ăn nhẹ sau hiến máu, tiền đi lại và quà tặng bằng hiện vật đối với người HMTN). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng về chế độ, chính sách liên quan đến công tác vận động HMTN. Đối với đơn vị được giao hoặc thỏa thuận với bên tiếp nhận máu giao thực hiện việc mua sắm quà tặng cho người hiến máu phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý người HMTN; tại mỗi buổi hiến máu cần có phiếu khảo sát về nhu cầu, sự hài lòng về quà tặng cho người hiến máu; đa dạng hình thức quà tặng phù hợp với từng địa phương.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN, các cơ sở huyết học truyền máu, các đơn vị nhận máu tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người hiến máu và cơ sở tiếp nhận, sử dụng máu theo quy định. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác HMTN; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.


Hội Chữ thập đỏ Việt Nam yêu cầu rà soát lại quy trình tổ chức hiến máu tình nguyện

Cùng với đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng có công văn gửi Hội Chữ thập đỏ TPHCM yêu cầu tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM và làm việc với các cơ quan chức năng, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng làm rõ thông tin nội dung các bài báo và các cá nhân, tập thể có liên quan.

Rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức các buổi HMTN, tập trung vào nội dung quà tặng, kinh phí hỗ trợ cho người tham gia hiến máu. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy trình mua sắm quà tặng cho người HMTN theo quy định hiện hành. Phối với Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, các cơ sở huyết học truyền máu, các đơn vị tiếp nhận máu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người tham gia hiến máu và cơ sở tiếp nhận, sử dụng máu theo quy định.

Theo NGUYỄN QUỐC (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn