Bảo Việt Nhân thọ Đồng Tháp chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho khách hàng

Cập nhật ngày: 10/06/2024 18:41:00

ĐTO - Ngày 10/6/2024, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đồng Tháp tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho ông Lê Hữu Tài ngụ Khóm 3, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ đến gia đình thăm và trao quyền lợi rủi ro cho khách hàng

Trước đó, Ông Lê Hữu Tài đã mua sản phẩm bảo hiểm  “An phát trọn đời’ của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đồng Tháp, mỗi năm đóng 30,6 triệu đồng tiền phí, ông Tài đã đóng được 4 năm, tổng số tiền 122,4 triệu đồng.

Năm 2024, Ông Tài bị bệnh qua đời, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đồng Tháp đến thăm, tiến hành hoàn tất thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro, số tiền bảo hiểm 1.511.900.000 đồng cho gia đình.

TRIỆU VÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn