Tri ân liệt sĩ Trường sa

Cập nhật ngày: 08/04/2013 14:38:49

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết gìn giữ lấy nó”.