Phóng sự ảnh

Cập nhật ngày: 28/06/2013 05:06:21

Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo” đã nhận được quan tâm của các ngành, các cấp và mang lại hiệu quả thiết thực.