• Sở Xây dựng và Sở Y tế kiến nghị đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính
  • 30/10/2020
  • Sở Xây dựng và Sở Y tế kiến nghị đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, đánh giá đối với 49 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cấp tỉnh 32 TTHC, cấp huyện 17 TTHC. Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực xây dựng đã được các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ.
  • TP.Cao Lãnh rút ngắn thời gian thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn
  • 26/10/2020
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.Cao Lãnh về việc rút ngắn thời gian thủ tục hành chính (TTHC) tại các phòng chuyên môn thành phố, tùy theo chức năng nhiệm vụ, nhiều TTHC được rút ngắn thời gian từ 1-15 ngày hoặc có thủ tục thực hiện ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
Xem tin đã đăng theo ngày: