• Hacker công bố có thể bẻ khóa mọi iPhone
  • Một nhóm hacker nổi tiếng đã công bố phiên bản Jailbreak mới nhất cho phép hệ điều hành iOS của iPhone chạy các tính năng không sẵn có, kể cả phiên bản iOS 13.5 vừa phát hành.
  • Khơi nguồn sáng tạo trẻ trong nghiên cứu khoa học
  • 18/05/2020
  • ĐTO - Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, phục vụ đời sống...
Xem tin đã đăng theo ngày: