• Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch
  • 26/05/2020
  • ĐTO - Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lấp Vò quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch tại địa phương như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phát triển du lịch;...
  • Những kỷ niệm về Bác
  • 19/05/2020
  • Năm 1948 tôi được mười tuổi. Có năng khiếu vẽ từ sớm, nên năm nầy tôi đã gạch ca-rô chép ảnh cụ Hồ qua giấy khổ lớn hơn. Bằng cách in bột, tôi dùng mực tím thắng cho kẹo lại, vẽ ảnh Cụ rồi dán lên mặt bột và in qua tờ giấy khác.
  • Về chốn bình yên cùng Lê Thanh Vĩnh
  • 19/05/2020
  • Rất may mắn, tôi cùng người bạn văn - Võ Nguyên ở Bình Thuận, được tác giả tin cậy giao cho đảm nhận công việc tổ chức bản thảo (thực chất là biên tập lần thứ nhất trước khi gửi đến nhà xuất bản).
Xem tin đã đăng theo ngày: