Huyện Lấp Vò chú trọng xây dựng chính quyền phục vụ

Cập nhật ngày: 26/11/2020 05:20:46

ĐTO - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở huyện Lấp Vò được duy trì và thực hiện tốt với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Tiếp theo mô hình “Công dân không viết” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 được nhân rộng trong tỉnh, vào tháng 4/2020, UBND huyện Lấp Vò triển khai, thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn.


Nhiều mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính ở huyện Lấp Vò được triển khai hướng đến phục vụ người dân

Mô hình này nhằm thực hiện tốt công tác CCHC và nâng cao chỉ số hài lòng đối với việc thực hiện các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn; đồng thời giảm bớt thời gian đi lại chứng thực giấy tờ của cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện. Để thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0”, tổ chức và công dân đến chứng thực lần đầu phải thực hiện qua 3 bước: nộp bản chính giấy tờ cần chứng thực tại Bộ phận Một cửa; công chức Một cửa scan giấy tờ, tạo tài khoản công dân (thông qua số điện thoại để xác nhận tài khoản đăng nhập sau này) và dữ liệu được lưu vào phần mềm “Hotrothutuc”; công chức Một cửa chọn loại giấy tờ in theo số lượng người yêu cầu chứng thực, thực hiện quy trình chứng thực, thu phí và trả kết quả theo đúng quy định.

Đối với trường hợp chứng thực lần 2 trở về sau, công dân, tổ chức khi có nhu cầu chứng thực bản sao các giấy tờ thì chỉ cần gọi điện thoại đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn (không cần đến nơi làm việc) và cung cấp số điện thoại đã đăng ký (với điều kiện các loại giấy tờ đã có lưu lại sẵn trên phần mềm “Hotrothutuc”). Sau khi tiếp nhận thông tin, công chức Một cửa đăng nhập thông tin người yêu cầu, nhập mã xác nhận (mã này do phần mềm tự gửi qua số điện thoại người yêu cầu, thao tác này nhằm đảm bảo được tính bảo mật thông tin của công dân, tổ chức) đăng nhập tài khoản công dân và cuối cùng công chức Một cửa chọn loại giấy tờ cần chứng thực, in số lượng bản theo yêu cầu thực hiện quy trình chứng thực, thu phí và trả kết quả theo đúng quy định. Có thể thấy, việc triển khai mô hình mới đã phục vụ tốt cho tổ chức, công dân, giảm bớt thời gian đi lại và chi phí khi thực hiện các TTHC.

Từ đầu năm đến nay, trên địa huyện Lấp Vò triển khai, thực hiện niêm yết TTHC đối với các lĩnh vực, tổng số TTHC cấp huyện là 256, cấp xã là 126 thuộc nhiều lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, kế hoạch đầu tư, nội vụ được công khai trên Trang điện tử huyện. Đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là việc áp dụng thực hiện các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng, công khai TTHC,... góp phần nâng cao Chỉ số đánh giá CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thời gian qua đã tiếp nhận hơn 46.274 hồ sơ, đã giải quyết tất cả hồ sơ đều trả trước hẹn và đúng hẹn. Toàn huyện phát sinh 1.712 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận là 1.219 hồ sơ (trong đó trước hạn và đúng hạn đã giải quyết 1.211 hồ sơ, có 8 hồ sơ trễ hẹn do công chức chuyên môn kết thúc trên phần mềm trễ nhưng hồ sơ giấy đã trả cho dân đúng quy định). Kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân 7.573 hồ sơ.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình Sở Nội vụ phê duyệt. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Kết quả, từ đầu năm đến nay cử 247 cá nhân tham dự các lớp bồi dưỡng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò cho biết, việc xây dựng các mô hình mới trong giải quyết TTHC góp phần làm thay đổi tư duy từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện TTHC giữa cơ quan nhà nước với công dân để người dân thật sự là “khách hàng” đúng nghĩa. Qua đó, hạn chế được tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho công dân; góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn