Quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương trình mới

Cập nhật ngày: 07/08/2020 13:47:11

ĐTO - Ưu tiên cho các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), trong đó có chương trình giáo dục (GD) phổ thông mới, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh, phối hợp cùng các sở, ngành đầu tư, hoàn thiện, phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở trường, lớp trên toàn tỉnh. Đến cuối năm học 2020, tổng số cơ sở GD mầm non, phổ thông trên địa bàn là 675 trường, giảm 21 trường so với cuối năm 2015. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia các ngành học, cấp học đến năm 2020, tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia tăng cao.


Các công trình trường đạt chuẩn Quốc gia đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương trình mới

Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, công tác đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các đơn vị trường cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Tại huyện Tân Hồng, đến năm 2020, bậc Mầm non, Mẫu giáo có 16/16 trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày và bán trú (100%), cấp Tiểu học có 19/22 trường tổ chức học 2 buổi ngày (86,36%); cấp THCS có 12/12 trường tổ chức dạy học 2 buổi ngày (100%); việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày, bán trú góp phần nâng cao chất lượng GD. Số trường đạt chuẩn Quốc gia và trường đạt chuẩn xanh -sạch - đẹp ngày càng tăng, đến thời điểm hiện tại có 22/50 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 2 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2) và 25/50 trường đạt chuẩn “Xanh -Sạch - Đẹp”. Tỷ lệ huy động học sinh trong các độ tuổi đều tăng, nhiều chỉ tiêu đạt so với mục tiêu chung; duy trì chuẩn phổ cập GD Mầm non 5 tuổi, chuẩn phổ cập GD Tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập GD THCS mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập GD trung học, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hiện nay, huyện Tân Hồng tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học theo lộ trình đến năm 2025. Tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GD mầm non và GD phổ thông. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học của huyện sau khi điều chỉnh. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp”, thư viện trường học đạt danh hiệu.

Tại huyện Lấp Vò, chất lượng GD tiếp tục được nâng lên, công tác phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS được giữ vững; hoàn thành phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 tuổi đúng kế hoạch; triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở các cấp học, bậc học. Các đề án, chương trình nâng cao chất lượng GD&ĐT được triển khai thực hiện đồng bộ. Trình độ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm gần 50%, tăng gấp đôi. Hiện có 29/60 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 14 trường so với nhiệm kỳ 2010-2015. Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, liên quan đã hỗ trợ ngành GD&ĐT thực hiện các dự án, chương trình nâng cao chất lượng GD&ĐT; chương trình kiên cố hóa trường lớp học, chương trình GD phổ thông mới... Tiến độ giải ngân các nguồn vốn được Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành liên quan thực hiện đúng thời gian. Nổi bật có các dự án hoàn thiện trường đạt chuẩn Quốc gia; thay thế bàn ghế học sinh; trang bị các phòng học, thiết bị dạy và học ngoại ngữ, tin học cho các trường THPT đáp ứng điều kiện dạy và học của giáo viên và học sinh. Sở GD&ĐT cũng tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở GD&ĐT để mua sách giáo khoa lớp 1, phục vụ công tác nghiên cứu, lựa chọn, giảng dạy tại các trường.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn