Tổng nguồn vốn của các quỹ tín dụng nhân dân đạt trên 931 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 26/10/2020 05:33:05

ĐTO - Sáng ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) tổ chức hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng (QTD) Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo NHNN-ĐT, tính đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có 17 QTD Nhân dân hoạt động trên địa bàn 43 xã, phường, thị trấn của tỉnh với tổng số thành viên hơn 21.000 người. Tổng nguồn vốn của các QTD đạt trên 931 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt hơn 788 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 550 tỷ đồng, dư nợ trung hạn đạt 238 tỷ đồng. 17/17 QTD có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đến nay, các QTD đều được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị và phần mềm quản lý nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Các QTD thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm an ninh công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện có 3 QTD (Long Hưng A, Tân Thuận Đông và Cao Lãnh) được cấp phép thực hiện các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng điện tử (CF-eBank) đối với các thành viên hoạt động trên địa bàn.

Nhìn chung, các QTD trên địa bàn tỉnh bám sát tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động của mô hình hợp tác xã, tiếp tục quan tâm công tác phát triển thành viên, phát huy được vai trò cho vay tương trợ thành viên. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống thành viên phát triển kinh tế địa phương, hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của QTD còn một số hạn chế. Cụ thể như các đơn vị chưa tách bạch giữa công tác quản trị và điều hành, một số QTD có nợ xấu tăng so với đầu năm...

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị đến NHNN-ĐT một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đất xây dựng trụ sở; lãi suất tín dụng; đăng ký giao dịch đảm bảo; tiêu chuẩn cán bộ các QTD; quy chế hoạt động của ban kiểm soát còn chưa đảm bảo. Đồng thời đưa ra những kiến nghị về chính sách hỗ trợ các QTD về đào tạo tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ; tạo điều kiện cho QTD đi học tập kinh nghiệm về việc quản lý; quan tâm và có cơ chế chính sách hoạt động...

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn