• Cấp tập chuẩn bị ứng phó bão số 10
  • 05/11/2020
  • Trước cơn bão số 10, các tỉnh Bình Định, Phú Yên đã lên danh sách di dời hàng ngàn người dân ở khu vực xung yếu, vùng ngập lụt, vùng nguy cơ sạt lở núi…
  • Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 11/2020
  • 04/11/2020
  • Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm và 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc.
Xem tin đã đăng theo ngày: