Hiệu quả công tác truyền thông qua mạng xã hội

Cập nhật ngày: 21/01/2021 16:50:46

ĐTO - Thực hiện Chương trình số 06/CTr-LĐLĐ ngày 16/1/2019 về nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) giai đoạn 2018 - 2023, thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền trong ĐV&NLĐ.


Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, đòi hỏi tổ chức CĐ phải thay đổi phương thức tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Chất lượng tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động CĐ ngày càng nâng lên. Một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở trực thuộc tuyên truyền hoạt động CĐ trên hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube, đăng tải nhiều nội dung ở dạng infographic, clip, video hỏi - đáp pháp luật..., thu hút đông đảo cán bộ, ĐV&NLĐ truy cập, chia sẻ. Năm 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông CĐ cho hơn 20 cán bộ phụ trách công tác truyền thông CĐ. Đến nay, đa số cán bộ CĐ các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

LĐLĐ tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, có 2 công nhân lao động đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động năm 2019, truyền thống CĐ Việt Nam, CĐ Đồng Tháp, có 12.949 lượt bài dự thi của ĐV&NLĐ. Hầu hết các cấp CĐ có thành lập nhóm Zalo CĐ để trao đổi thông tin hoạt động. Hiện nay, 10 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có trang Fanpage CĐ, LĐLĐ tỉnh có Trang Thông tin điện tử. LĐLĐ tỉnh nâng cấp giao diện trang Thông tin điện tử để tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động CĐ lên trang Facebook, Zalo CĐ Đồng Tháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền trong ĐV&NLĐ cũng còn một số hạn chế. Việc phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền có lúc chưa nhịp nhàng. Hình thức, nội dung tuyên truyền có lúc, có nơi chưa đổi mới nên chưa thu hút đông đảo ĐV&NLĐ tham gia, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do lựa chọn tài liệu tuyên truyền, hình thức tuyên truyền có lúc chưa phù hợp với từng đối tượng; cơ sở vật chất đầu tư, trang bị cho công tác tuyên truyền tuy được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu; doanh nghiệp chưa tạo điều kiện để CĐ tổ chức các cuộc tuyên truyền. Một số ĐV&NLĐ chưa tích cực tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, một phần là do báo cáo viên truyền đạt chưa thu hút, tài liệu chưa cô đọng, súc tích...

Để công tác thông tin, tuyên truyền trong ĐV&NLĐ đạt hiệu quả hơn ở thời gian tới, phát huy đúng vai trò là cầu nối truyền tải thông tin đến ĐV&NLĐ, các cấp CĐ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử, mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube. Đặc biệt chú trọng các hình thức tổ chức như: cuộc thi trực tuyến, cuộc thi tìm hiểu bằng hình thức hỏi nhanh, đáp lẹ, câu hỏi trắc nghiệm… Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin qua mạng xã hội, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch... Biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền đến ĐV&NLĐ.

Tổ chức tọa đàm, hội nghị, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác tuyên truyền nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Tranh thủ sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan Nhà nước có liên quan và sự đổi mới sáng tạo của mỗi CĐ cơ sở. Khi hiểu biết về pháp luật của người lao động được nâng lên, họ sẽ ý thức trong việc tôn trọng và chấp hành pháp luật, biết cách tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động. Đây là giải pháp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37 ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư.

Công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên trong việc đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ đến với ĐV&NLĐ. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, ngoài những giải pháp nêu trên, các cấp CĐ cần phải nêu cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền để có những định hướng, đổi mới phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động thu hút ĐV&NLĐ tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp đã đề ra.

THÙY LINH

Gửi bình luận của bạn