Triển khai mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 26/11/2020 14:36:10

Ngày 26/11, tại TP.Sa Đéc, Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức hội nghị hướng dẫn áp dụng mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm (ATTP) và phổ biến kiến thức ATTP. Tham dự có đại diện các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý chợ và hộ tiểu thương kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố.


Ban Quản lý chợ Sa Đéc hướng dẫn tiểu thương kinh doanh ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm​

Để hướng dẫn áp dụng mô hình chợ thí điểm ATTP, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã trình bày các nội dung liên quan đến tiêu chí về xây dựng chợ ATTP, phải đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất, kỹ thuật; tiêu chí đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ; tiêu chí đối với tổ chức quản lý chợ... Đại biểu cũng được phổ biến kiến thức ATTP như: điều kiện bảo đảm ATTP đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; mối nguy ô nhiễm thực phẩm; các nguyên tắc về điều kiện nguyên liệu thực phẩm, điều kiện cơ sở, điều kiện về trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người...

Hội nghị nhằm xây dựng hệ thống chợ đáp ứng các tiêu chí về ATTP theo các quy định hiện hành; nâng cao nhận thức của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ về vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường; tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng...

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn