• Trong 5 năm, kỷ luật 81 đảng viên
 • Huyện ủy Lai Vung cho biết, từ năm 2010 - 2014, qua kiểm tra đảng viên (ĐV) và tổ chức đảng cơ sở 12 xã thị trấn, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện và thi hành kỷ luật 81 trường hợp ĐV sai phạm.
 • Xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
 • 12/05/2014
 • Thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6, khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, trên cơ sở thực hiện nghị quyết, các cấp ủy trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã nhận thức sâu sắc đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện cho đội ngũ CN, lao động phát triển nhiều mặt.
 • Chú trọng kết nạp và kiểm tra, giám sát đối với đảng viên
 • 05/05/2014
 • Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về kết nạp đảng viên của các cấp ủy trên địa bàn huyện Lấp Vò cho thấy, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng, từng cấp uỷ cơ sở có xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ và hằng năm, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.
 • Đoàn kết nội bộ hướng đến trong sạch vững mạnh
 • 07/04/2014
 • 3 năm liền (2011- 2013) đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh là kết quả mà Chi bộ Trường THCS Nguyễn Tú, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh đạt được sau những nỗ lực phấn đấu không ngừng. Thành công của tập thể đều bắt nguồn từ ý thức của những cá nhân trong chi bộ.
 • Đội ngũ công nhân lao động phát triển về số lượng và chất lượng
 • 02/04/2014
 • Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp uỷ Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm lãnh đạo nâng cao về chính trị, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân lao động nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn phát triển về số lượng và chất lượng.
 • Lai Vung chú trọng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
 • 02/04/2014
 • Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI được các cấp uỷ trong huyện Lai Vung thực hiện chặt chẽ, góp phần khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 • Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
 • 26/03/2014
 • Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Xã đoàn Tân Quới (huyện Thanh Bình) đã giới thiệu cho Đảng 76 đoàn viên ưu tú (ĐVƯT), trong đó có 46 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 90,2% so với tổng số đảng viên được kết nạp toàn xã.
Xem tin đã đăng theo ngày: