Bảo vệ Chim hoang dã

Cập nhật ngày: 18/03/2016 13:35:14

Trong những năm gần đây, môi trường sinh thái ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung ngày càng tốt hơn, nhiều loài động vật hoang dã được quan tâm bảo vệ nên phát triển mạnh. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt động vật hoang dã ngày càng gia tăng ở các vùng nông thôn, trong đó các loại bẫy như câu, lưới để bắt chim với số lượng lớn ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.