Trải nghiệm Đắk Nông

Cập nhật ngày: 13/11/2015 12:55:08

Thực hiện kế hoạch đi thực tế sáng tác tác phẩm báo chí năm 2015, từ ngày 6 - 8/11/2015, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cho gần 30 hội viên nhà báo thuộc các chi hội Nhà báo: Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, Báo Văn nghệ (Đồng Tháp), Văn phòng Hội Nhà báo đi thực tế sáng tác với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm Đắk Nông”.