Về vùng sạt lở

Cập nhật ngày: 16/10/2015 12:50:01

Dòng Cửu Long hiền hòa đã bao đời bồi đắp phù sa màu mỡ và mang đến nguồn thủy sản dồi dào nuôi sống người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sông sâu bên lở bên bồi là quy luật của thiên nhiên...