Đồng vàng - Tiềm năng du lịch của Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 02/02/2015 13:51:00

Đồng Văn (Hà Giang) có mùa hoa tam giác mạch, Mộc Châu, Sa Pa có mùa hoa cải, ở vùng Đồng Tháp Mười, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim có mùa hoa hoàng đầu ấn, với cánh đồng vàng trải rộng giữa các rừng tràm bạt ngàn...