Tam Nông rộn ràng mùa kiệu

Cập nhật ngày: 12/08/2014 15:45:29

Từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, người dân các xã Phú Hiệp, Phú Thành B (Tam Nông) rộn ràng vào mùa thu hoạch kiệu.