Nghĩa tình biên giới

Cập nhật ngày: 16/01/2015 13:54:32

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồng Tháp đã nỗ lực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.