Sen rớt giá

Cập nhật ngày: 04/04/2014 14:57:36

Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh có hơn 340 ha trồng sen. Hiện nay nông dân trong tỉnh bắt đầu thu hoạch rộ. Tuy nhiên, càng vào chính vụ sen càng rớt giá.