Nông dân Cù lao An Hòa cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất

Cập nhật ngày: 07/07/2016 04:54:08

ĐTO - Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên vùng đất Cù lao An Hòa, nổi tiếng là “thủ phủ” của cây nhãn, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chủ trương thành lập Điểm sinh hoạt cộng đồng nhân dân Cù lao An Hòa (tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành).