Chuẩn bị ngày hội lớn toàn dân

Cập nhật ngày: 18/05/2016 11:34:20

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp (22/5/2016) đang đến gần. Danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp được niêm yết. Các ứng cử viên đã đến các địa phương để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Những pa nô, băng rôn, xe hoa cổ động tuyên truyền bầu cử đã tạo nên không khí rộn ràng chờ đón ngày hội lớn của toàn dân.