Phóng sự ảnh

Cập nhật ngày: 28/08/2013 04:55:35

Từ sự thống nhất và quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong hành trình 10 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), lĩnh vực KTTT tỉnh nhà đạt được nhiều dấn ấn đáng ghi nhận.