Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 20/10/2020 19:48:38

1. Lê Quốc Phong, sinh ngày 3/5/1978, quê quán thành phố Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

2. Phan Văn Thắng, sinh ngày 25/12/1967, quê quán huyện Hồng Ngự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Phạm Thiện Nghĩa, sinh ngày 27/12/1966, quê quán huyện Lấp Vò, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Lê Thành Công, sinh ngày 23/3/1964, quê quán TP.Cao Lãnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5. Nguyễn Hữu Cương, sinh ngày 27/10/1971, quê quán huyện Thanh Bình, Tỉnh ủy viên khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

6. Trần Văn Cường, sinh ngày 10/11/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

7. Đinh Văn Dũng, sinh ngày 10/1/1969, quê quán huyện Cao Lãnh, Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Huyện ủy Lai Vung.

8. Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 3/1/1964, quê quán tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Giám đốc Công an tỉnh.

9. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 27/11/1968, quê quán TP.Cao Lãnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10. Trần Trí Quang, sinh ngày 10/7/1977, quê quán TP.Cao Lãnh, Tỉnh ủy viên khóa X, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

11. Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

12. Huỳnh Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1980, quê quán tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự.

13. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/9/1979, quê quán huyện Hồng Ngự, Tỉnh ủy viên khóa X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Gửi bình luận của bạn