Thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư:

Tạo điều kiện thuận tiện, dễ dàng cho người dân tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 03/06/2019 10:20:33

ĐTO - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, trên địa bàn huyện Châu Thành đã có tác động tích cực đối với thành viên trong xã hội, ý thức của người dân trong việc tham gia BHYT được nâng lên và đang từng bước trở thành nhu cầu trong đời sống của mỗi gia đình ở địa phương.

Theo Huyện ủy Châu Thành, công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về BHYT được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú, huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện như: thông qua tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt trong nhân dân của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thực hiện chính sách BHYT qua các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin bài về thực hiện các chính sách BHYT;...

Thông qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho thấy, bộ máy quản lý BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện được sự phân định về trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý BHYT giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHYT với cơ quan quản lý quỹ BHYT; giữa quản lý quỹ BHYT theo ngành dọc với quản lý nhà nước về BHYT và đội ngũ cán bộ BHYT tại các địa phương. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT, đảm bảo cân đối giữa việc thu, chi theo đúng quy định, tạo được niềm tin đối với người tham gia BHYT.

Việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý BHYT và quản lý quỹ BHYT được quan tâm. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật để hoàn thiện công tác quản lý người tham gia BHYT, quản lý quỹ BHYT và quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định. Nhờ phối hợp tốt giữa cơ quan quản lý và cơ sở khám chữa bệnh nên quỹ bảo hiểm được sử dụng đúng theo quy định; trong thời gian qua chưa phát hiện tiêu cực, trục lợi quỹ BHYT.

Với sự tập trung của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHYT thông qua tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại theo từng nhóm đối tượng để giải đáp những vấn đề mà người dân quan tâm giúp cho người dân nâng cao hơn về nhận thức đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHYT, đồng thời tăng cường mở rộng đại lý thu bảo hiểm xã hội, BHYT, tạo điều kiện để người dân tham gia BHYT được thuận tiện, dễ dàng, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT. Đến cuối năm 2018, số người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành là 112.409 người, đạt 73,21%.

Ngoài ra, cơ sở khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư như: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành được xây dựng mới với qui mô 150 giường bệnh, các Trạm Y tế được nâng cấp mới, 100% Trạm y tế của huyện Châu Thành đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Các cấp ủy, tổ chức đảng của các cơ sở y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo cán bộ y tế từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản cho việc khám chữa bệnh và công tác dự phòng phục vụ nhân dân, nhất là từng bước đáp ứng được nhu cầu nâng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn