THÁP MƯỜI

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 07/04/2020 09:53:08

ĐTO - Đồng chí Nhị Văn Khải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười cho biết, trong năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và lãnh đạo triển khai thực hiện kịp thời các kế hoạch, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực, phần lớn các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2019.


Nghiệm thu và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười trong năm 2019

BTV Huyện ủy tập trung phát huy các nguồn lực để đầu tư phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và định hướng rõ các giải pháp thực hiện cụ thể; phát huy tốt lợi thế và kịp thời tháo gỡ những khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo định hướng Đề án tái cơ cấu, nhất là chú trọng các giống lúa chất lượng cao và đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, giảm giá thành.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mối liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản, trong đó diện tích sản xuất có liên kết tiêu thụ 11.068ha (vụ đông xuân 5.902ha, hè thu 4.320,6ha, thu đông 846ha) gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã. Ngoài cây lúa, 4 ngành hàng tái cơ cấu còn lại của huyện là cây sen, con vịt, con cá sặc, con ếch tiếp tục được duy trì, bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế cũng như nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nhị Văn Khải cho biết thêm, trong lãnh đạo phát triển nông nghiệp, huyện chủ trương tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhưng không làm xáo trộn sản xuất và không tạo xung đột lợi ích giữa người trồng lúa với các loại cây khác trong cùng một ô bao, khu vực sản xuất, người chuyển đổi phải tự có giải pháp bảo vệ khi có chủ trương xả lũ. Diện tích chuyển đổi cây trồng phát triển khá nhanh, diện tích cây ăn trái khoảng 2.534,43ha (tăng 120ha) so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt cho 3 xã và đang khẩn trương lập hồ sơ đề nghị công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt 5/9 tiêu chí. Địa phương đẩy mạnh xúc tiến công tác kêu gọi đầu tư phát triển bằng nhiều hình thức, qua nhiều kênh thông tin. Qua đó đã tiếp 5 doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư. Công nghiệp, thương mại - dịch vụ được duy trì ổn định và phát triển. Công tác chỉnh trang, sắp xếp các chợ ngày càng đi vào nền nếp; tiếp tục triển khai, thực hiện đồ án quy hoạch và nâng cấp hạ tầng của Khu du lịch Đồng Sen; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiền viện Trúc Lâm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); chỉ đạo kiện toàn nhân sự và cho chủ trương sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Xin chủ trương cho thí điểm thực hiện Đề án hợp nhất Phòng Nội vụ vào Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên quy hoạch, đào tạo, chuẩn y, chỉ định, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình. Việc xét chọn, cử cán bộ đưa đi đào tạo ngày càng chặt chẽ, đúng yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định. BTV Huyện ủy đã xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy huyện và cấp cơ sở, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

BTV Huyện ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ (theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy); nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng (theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; Công văn số 181-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Nhìn chung, hầu hết đảng viên đều nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chi bộ phân công.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy Tháp Mười tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” sản xuất lúa hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tổ chức cơ cấu lại sản xuất 2 vụ/năm; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; đầu tư du lịch sinh thái cộng đồng gắn với lễ hội Gò Tháp. Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn