Triển khai nhiệm vụ coi thi tại 30 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cập nhật ngày: 08/08/2020 13:13:15

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200808023650trienkhai.mp4

ĐTO - Sáng 8/8/2020, tại 30 Điểm thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2020 trong toàn tỉnh, các Trưởng Điểm đã sinh hoạt triển khai nhiệm vụ coi thi TN THPT năm 2020 đến tất cả các cán bộ coi thi.


Điểm trưởng Điểm thi Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP.Cao Lãnh) phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi được Trưởng Điểm thi triển khai, quán triệt các nội dung quan trọng trong khi làm nhiệm vụ như: phải có mặt đúng giờ tại Điểm thi; trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi không được mang các thiết bị thu phát thông tin, không được làm việc riêng. Tuân thủ đúng quy tắc đối chiếu, nhận diện thí sinh (TS), hướng dẫn TS ngồi đúng quy định, kiểm tra các vật dụng TS mang vào phòng thi, nhắc nhở TS những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi, quan sát bao quát từ đầu phòng thi đến cuối phòng thi… Cán bộ giám sát phòng thi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, các thành viên khác tại khu vực được phân công.


Cán bộ coi thi tại Điểm thi Trường THPT Hồng Ngự 3 (huyện Hồng Ngự) nghe phổ biến quy chế

Theo Sở GD&ĐT, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi được Sở GD&ĐT tập huấn nhiều lần, hệ thống hóa nghiệp vụ đến tất cả cán bộ coi thi để nghiên cứu và thực hiện theo quy định. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cán bộ coi thi tại các Điểm thi chấp hành đúng theo Quy chế hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tuyệt đối tránh để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

C.P – P.L

Gửi bình luận của bạn