• Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ
  • 09/08/2018
  • ĐTO - Ngày 8/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 31 về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiên tai.
  • Chấn chỉnh công tác tiếp công dân
  • 08/08/2018
  • ĐTO - Các cơ quan hành chính nhà nước cần chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.
  • Thủ tướng đề nghị các xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em
  • 06/08/2018
  • Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách khi mà hiện nay toàn quốc mới có khoảng 5% cấp xã bố trí.
Xem tin đã đăng theo ngày: