• Thể hiện vai trò nòng cốt tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
 • 04/01/2018
 • ĐTO - Năm 2017, tình hình kinh tế của huyện Hồng Ngự tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, thương mại dịch vụ mở rộng. Chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống người dân ngày được nâng lên.
 • Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng
 • 03/01/2018
 • ĐTO - Năm 2017, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả.
 • Thư gửi thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch cấp huyện
 • 02/01/2018
 • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có thư gửi thư gửi thành viên UBND tỉnh và chủ tịch cấp huyện nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2018. Báo Đồng Tháp điện tử trân trọng giới thiệu đến độc giả.
 • Câu chuyện thôi nôi
 • 02/01/2018
 • Thôi nôi tức là trẻ con đủ 12 tháng tuổi và thường thì "thôi nằm nôi" nữa. Vậy trẻ con lúc này có thể làm gì? Đó là: Có thể tự đứng vững và bắt đầu chập chững bước đi một mình, đến được chỗ ngồi không cần trợ giúp, vịn vào bàn, ghế tự đứng lên và di chuyển.
 • Kỷ niệm 200 năm vùng đất Hồng Ngự
 • 01/01/2018
 • ĐTO - Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời quảng bá địa danh Hồng Ngự, tiềm năng và triển vọng phát triển TX.Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng...
Xem tin đã đăng theo ngày: