• Tiêu chí nào để đánh giá một tờ báo hiệu quả?
  • Hiện nay cả nước có 745 cơ quan báo chí, với nhiều thể loại như: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử... Hầu hết các báo đều được Nhà nước bao cấp kinh phí hoạt động hoặc tự chủ một phần trong mức khoán kinh phí hàng năm của ngành Tài chính theo Nghị định 43/CP của Chính phủ, cá biệt có một vài tờ báo nhờ cơ chế tự chủ mở rộng hoạt động hợp tác tự cân đối kinh phí có tích lũy...
  • Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)
  • 18/06/2012
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên tháng 6-2012 cho các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp huyện, thị, thành phố cùng tham dự.
  • Chiếu phim tuyên truyền về biển đảo cho sinh viên
  • 15/06/2012
  • Đêm 12-6-2012, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Trường Đại học Đồng Tháp, Điện ảnh Đồng Tháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chiếu phim tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cho trên 200 sinh viên nhà trường.
Xem tin đã đăng theo ngày: