• Chuyển biến rõ nét từ nhận thức sang hành động
  • 13/05/2013
  • Trên cơ sở kết quả đã đạt được từ những năm trước, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh lựa chọn việc "Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao" nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
  • Tặng và truy tặng 147 Huy hiệu Đảng
  • 13/05/2013
  • Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 147 đảng viên đủ tiêu chuẩn, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
  • Kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
  • 10/05/2013
  • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Quốc Cường cùng đoàn công tác vừa làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh và thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh về công tác chuẩn bị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.
Xem tin đã đăng theo ngày: