• Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới
  • Qua gần một năm triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận. Báo Đồng Tháp có cuộc trao đổi với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp xung quanh vấn đề trên.
  • Công an huyện Lấp Vò
    Chuyển biến từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • 19/10/2012
  • Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an huyện Lấp Vò đã tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và triển khai đến toàn thể đảng viên, các bộ, chiến sĩ...
  • Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy
  • 17/10/2012
  • Văn phòng cấp ủy được hình thành từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - năm 1930. Trong 82 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên công tác tại văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp nói riêng đã vượt qua biết khó khăn, gian khổ, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của tỉnh nhà.
Xem tin đã đăng theo ngày: