Một số hình ảnh hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 24/07/2015 12:17:15

Một số hình ảnh hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh