Ví cù bắt chuột đồng

Cập nhật ngày: 15/08/2016 09:17:26

ĐTO - Thời điểm này, các cánh đồng trong tỉnh Đồng Tháp đang bắt đầu thu hoạch vụ lúa hè thu. Đây là thời điểm “vàng son” để nhiều người tham gia ví cù bắt chuột đồng rất đông vui và được ví như một nét văn hóa đặc trưng vùng miền.