UBND Phường 3 thực hiện mô hình ngày không viết

Cập nhật ngày: 26/08/2020 06:02:40

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa - một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức công dân liên hệ công tác được dễ dàng, nhanh chóng, UBND Phường 3, TP.Cao Lãnh đã triển khai thực hiện mô hình ngày không viết và hướng dẫn  người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, UBND Phường 3 thực hiện thí điểm vào ngày thứ Ba hàng tuần. Tại đây, công chức bộ phận Một cửa và trả kết quả của phường hướng dẫn các thủ tục hành chính, nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định thì sẽ được công chức tiếp nhận và giải quyết ngay, còn chưa đủ hồ sơ thì bộ phận một cửa sẽ hỗ trợ ghi chép hoặc đánh máy các loại hồ sơ theo yêu cầu của công dân. Việc ghi chép hồ sơ cho tổ chức, công dân không thu phí. Mô hình còn nhằm khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

PHƯƠNG NGA

Gửi bình luận của bạn