Các địa phương tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 12/06/2019 15:25:53

ĐTO - Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, huyện Hồng Ngự yêu cầu việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí khi xem xét phân loại chất lượng các tổ chức đảng hàng năm.


Các chi, đảng bộ cơ sở đều có sự quan tâm đến việc mua báo, tạp chí của Đảng (Ảnh: Tư liệu)

Đồng chí Hà Văn Công – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự cho biết, 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và 171 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều có đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trước đó, tiếp thu Kết luận số 29 của Ban Bí thư về tiếp thực thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Ngự đã triển khai bằng hình thức sao gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy, nhằm đẩy mạnh việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Địa phương tiếp tục khuyến khích các cấp ủy đảng đặt mua báo, tạp chí, yêu cầu lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí khi xem xét phân loại chất lượng các tổ chức đảng bộ hàng năm. Các chi, đảng bộ đã có những biện pháp thiết thực trong việc phối hợp với chính quyền tạo nguồn kinh phí để trang bị báo Đảng, tủ sách pháp luật và các loại báo khác đáp ứng yêu cầu công tác. Ngoài ra, BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt.

Bưu điện huyện chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng, rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng chưa mua các loại báo chí theo quy định, tìm rõ nguyên nhân để tham mưu giải pháp hữu hiệu tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa theo Kết luận số 29 của Ban Bí thư về tiếp thực thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. BTV Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện rà soát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở cơ quan, đơn vị mình và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, đối với các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy phải có ít nhất 3 loại báo, tạp chí: Báo Nhân dân hàng ngày và các ấn phẩm của Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cộng sản chuyên đề cơ sở. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải có ít nhất 2 loại báo, tạp chí: Báo Nhân dân hàng ngày hoặc các ấn phẩm của Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp. Riêng các chi bộ trong các trường học, các cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể, ngoài 2 loại báo trên, khuyến khích đặt mua Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cộng sản chuyên đề cơ sở. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt hơn việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, xem đây là những tài liệu quan trọng, cung cấp những thông tin chuẩn xác về những vấn đề lý luận, chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước, những mô hình, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Tại huyện Châu Thành, đa số các chi, đảng bộ cơ sở đều có sự quan tâm đến việc mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định để đáp ứng nhu cầu đọc báo, tạp chí của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tạo điều kiện để đặt mua các loại báo, tạp chí khác như: Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh...Đặc biệt, các tổ chức chính trị - xã hội ngoài việc đặt mua các loại, báo, tạp chí theo quy định còn cung cấp thêm cho cho đoàn viên, hội viên một số loại báo, tạp chí chuyên ngành để cán bộ, đoàn viên, hội viên thường xuyên có những thông tin mới, góp phần nâng cao kiến thức và tiếp cận nhiều thông tin về các mô hình làm ăn có hiệu quả để áp dụng cho địa phương mình.

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng cũng được các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành chú ý quan tâm, bố trí nơi đặt báo thuận lợi để cán bộ, đảng viên có thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin trên báo, tạp chí của Đảng; không ít những cơ quan, đơn vị dành thời gian thích hợp như sáng thứ Hai đầu tuần sinh hoạt đọc báo đầu giờ trước khi làm việc hoặc lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi bộ để giúp đảng viên nắm bắt cập nhật những tin tức thời sự nóng bỏng, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Huyện ủy Châu Thành, thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời những thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, những chủ trương, kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những mô hình hay, cách làm hiệu quả qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong sản xuất, kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, một số vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, sau khi được thông tin trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ và hiểu đúng nội dung sự việc, ổn định tư tưởng, lập trường, an tâm công tác, đồng thời tuyên truyền, giải thích giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ đúng bản chất vấn đề, góp phần thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn