Các cấp hội phụ nữ thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đề ra

Cập nhật ngày: 09/06/2019 15:21:32

ĐTO - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.


Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã triển khai thực hiện đạt 6/7 chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 2022 và đạt 8/9 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra (tính theo tiến độ đăng ký từng năm).

Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo điều hành và quản lý; nghiên cứu đầu tư các mô hình, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhất là biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, qua đó đã tạo nên bước phát triển mới cho phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội từng bước được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ. Bộ máy tổ chức Hội các cấp thường xuyên được củng cố và kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội ngày được trẻ hóa và chuyên môn cao. Chất lượng hội viên được nâng lên, tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động Hội tích cực hơn, tính liên hiệp của Hội được mở rộng, từng bước thu hút các đối tượng nữ trí thức, nữ doanh nhân tham gia.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn