Công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Cập nhật ngày: 05/06/2019 05:26:24

ĐTO - Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 3/6. Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng BTG Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Biết - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực BTG Tỉnh ủy chủ tọa hội thảo.

Hội thảo được sự quan tâm và tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, BTG Huyện ủy Châu Thành, Báo Đồng Tháp...) với 24 bài tham luận. Những bài tham luận đã tiếp cận chủ đề hội thảo trên nhiều khía cạnh khác nhau và gắn với từng lĩnh vực cụ thể. Các tác giả làm rõ nội dung tuyên truyền thực hiện Di chúc của Bác về công tác xây dựng Đảng; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chăm lo đào tạo thế hệ trẻ...

Nhiều bài tham luận có đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giải pháp tuyên truyền thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số vấn đề về kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác giới thiệu tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; định hướng công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban tổ chức hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Loan ghi nhận những ý kiến của đại biểu. Đồng thời cho biết, BTG sẽ biên tập các báo cáo tham luận để đưa lên Trang tin điện tử BTG Tỉnh ủy; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức những hoạt động tuyên truyền Di chúc của Bác; ban hành hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Các sở, ngành, địa phương cần có hình thức tuyên truyền Di chúc phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần có nhiều tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thực hiện Di chúc của Bác; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Di chúc gắn với việc học tập, làm theo Bác và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

N.AN

Gửi bình luận của bạn