TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 20/01/2021 10:44:17

* Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Văn Ngón - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP.Hồng Ngự chia sẻ một vài suy nghĩ về tình hình đất nước, tình hình địa phương và gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Đồng chí Trần Văn Ngón

Đồng chí Trần Văn Ngón cho biết: “Là cán bộ hưu trí, tôi có thói quen theo dõi thời sự qua báo chí và tâm trạng cũng vui buồn theo từng trang báo. Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đạt kết quả khá toàn diện, từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... đến đối ngoại, hội nhập quốc tế. Từ đó, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, diện mạo đất nước thay đổi từng ngày, theo hướng tích cực, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và lòng tin của người dân đối với Đảng ngày càng tăng cường. Năm 2020, cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, nhiều nước bị thiệt hại nặng nề nhưng Việt Nam đã phòng, chống dịch thành công và bảo đảm phát triển kinh tế. Có thể nói, đất nước ta vượt qua thách thức nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của Nhân dân”.

Theo đồng chí Trần Văn Ngón, Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp đã nỗ lực vươn lên, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI khẳng định: Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt kết quả cao, đời sống Nhân dân nâng lên, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng, an ninh giữ vững. Một số lĩnh vực đột phá trở thành động lực cho một số lĩnh vực khác, tạo kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra giai đoạn phát triển mới. Cùng với niềm vui chung của tỉnh, năm 2020, niềm vui của Đảng bộ và Nhân dân Hồng Ngự được nhân đôi khi Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập TP.Hồng Ngự trực thuộc tỉnh.

“Bước vào năm 2021, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tuyệt đối tin tưởng Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trọng sạch, vững mạnh; lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua thách thức, sớm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương là những cán bộ trung kiên của Đảng, có đức có tài, tiêu biểu về mọi mặt, thực hành lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, tận tụy, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân” - đồng chí Trần Văn Ngón kỳ vọng.


Đồng chí Huỳnh Minh Điệt

* Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Huỳnh Minh Điệt – nguyên Bí thư Đảng xã An Bình, huyện Cao Lãnh gửi gắm niềm tin vào công tác xây dựng Đảng, vì công tác này luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm. Theo đồng chí Huỳnh Minh Điệt, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên đáng kể. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII) được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo từng bước kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả (giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế,...). Đặc biệt là công tác cán bộ được xem là “then chốt của then chốt” cũng được Trung ương, tỉnh triển khai thực hiện với nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngăn chặn, đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua đó tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Ban hành và thực hiện nhiều quy định bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao nguyên tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong những ngày gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu sinh hoạt Đảng, đồng chí Huỳnh Minh Điệt cho rằng, Trung ương chuẩn bị rất chu đáo cho Đại hội XIII này. Đặc biệt, Dự thảo báo báo Chính trị cũng được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người dân. Trong Dự thảo Văn kiện, Trung ương đánh giá rất sát với tình hình thực tiễn của đất nước, nhất là những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tình hình dịch bệnh và biến đổi khí hậu là các điển hình. Cũng theo đồng chí Huỳnh Minh Điệt, công tác nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thận trọng, nhất là các lần thông qua hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Do vậy, đồng chí hoàn toàn tin tưởng rằng Đại hội XIII sẽ giới thiệu và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

N.AN-D.CHINH

Gửi bình luận của bạn