Lan tỏa các điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 24/09/2020 06:14:16

ĐTO - Việc nhân rộng các mô hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực như: sản xuất, chăn nuôi, xây dựng đời sống gia đình, tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết được những vấn đề về việc làm, vốn, kỹ thuật, phương thức làm ăn có hiệu quả nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ.


Việc áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa được nhân rộng ở các địa phương trong tỉnh

Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Công văn số 792 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 34 và Kế hoạch số 35 của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại các đơn vị, địa phương được nâng cao. Đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong lãnh chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Các sở, ngành, Đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngay từ đầu năm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và xác định việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nội dung quan trọng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên, phát huy tiềm lực trong Nhân dân để góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; những gương về người tốt, việc tốt. Các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh, bản tin, trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị; tổ chức viết bài, đưa tin phản ảnh về điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua. Đặc biệt là việc lựa chọn các điển hình thật sự tiêu biểu xuất sắc, phân tích, đánh giá nguyên nhân, biện pháp thành công của từng điển hình, rút ra kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện để tiếp tục nhân rộng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, đăng ký, tổ chức triển khai mô hình điển hình tiên tiến mang hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Các mô hình, điển hình đã khẳng định được tính hiệu quả, định kỳ sơ, tổng kết và tiếp tục tổ chức triển khai nhân rộng mô hình điển hình của nhiều phong trào mang tính đột phá, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hiệu quả từ các điển hình tiên tiến

Thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần cùng địa phương giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, giúp nhiều cá nhân làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình, nhất là cách nghĩ, cách làm có nhiều đổi mới đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt. Điển hình là mô hình “Cấy lúa 3 trong 1 kết hợp phân bón thông minh” tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2 (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) từ vụ đông xuân năm 2017 - 2018 trên diện tích 7,6ha, đến năm 2019 tổng diện tích sản xuất là hơn 55ha. Qua đánh giá cả 3 vụ lúa, giá thành sản xuất 1kg lúa trong mô hình thấp hơn so với ruộng lúa sản xuất bình thường từ 165-224 đồng/kg, năng suất tương đương và cao hơn so với lúa sản xuất bình thường, lợi nhuận cao hơn ruộng lúa sản xuất bình thường từ 1,9 -2,1 triệu đồng/ha. Mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón thông minh đã thay đổi tập quán của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng sản xuất sạch, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Chị Hồ Thị Phượng ở xã Mỹ Đông chia sẻ: “Sản xuất theo mô hình vụ lúa thu đông vừa qua chi phí bón phân, xịt thuốc giảm gần 7 triệu đồng/ha, nhất là công lao động như số lần bón phân, xịt thuốc giảm. Nếu như trước đây chỉ sản xuất 1ha thì sau khi sản xuất theo mô hình này, mình tôi vẫn có thể quản lý sản xuất được 2ha lúa”. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ cho biết, theo tính toán, mô hình canh tác lúa lý tưởng sử dụng phân bón thông minh có thể giúp nông dân giảm gần 50% chi phí, tăng hơn 10% năng suất, giảm được 50% lượng phát thải khí nhà kính. Đặc biệt, mới đây, Tập đoàn Mỹ Lan đã ký kết với tỉnh Đồng Tháp hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nâng cao chất lượng, bao bì, bảo quản sản phẩm và công nghệ sau thu hoạch; liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp để đào tạo đội ngũ sinh viên về các chuyên ngành hóa học, công nghệ sinh học, nông nghiệp.

Các địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ công tác nhân rộng, bồi dưỡng các mô hình, gương điển hình gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục, có nhiều mô hình điển hình mới đáp ứng nhu cầu xã hội và góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các mô hình vận động Nhân dân tình nguyện hiến đất, ngày công lao động, vật chất... cùng Nhà nước góp phần xây dựng cầu, đường nông thôn thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới bước đầu được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Chẳng hạn như mô hình “Đội làm cầu đường thiện nguyện” của huyện Lai Vung có nhiều thành tích tiêu biểu đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Nổi bật là Đội đã vận động trên 10,935 tỷ đồng để xây dựng gần 50 cây cầu nông thôn, trong đó có 33 cây cầu với chiều dài trên 45m, mặt rộng 4,5m trên địa bàn huyện Lai Vung. Ngoài ra, “Đội làm cầu đường thiện nguyện” còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất xây dựng cầu đường được 1.584m2; đóng góp trên 28.826 ngày công lao động... Với thành tích trên, “Đội làm cầu đường thiện nguyện” được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn