Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 19/09/2020 07:55:24

ĐTO – Chiều ngày 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng BTG Trung ương chủ trì Tọa đàm tại điểm cầu chính. Dự Tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy.


Đại biểu dự Tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, ngày 12/9/2018, BTG Trung ương ban hành Báo cáo số 244-BC/BTGTW Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 17, đồng thời nêu ra nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Trên cơ sở Báo cáo 244 và ý kiến chỉ đạo của BTG trung ương, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo (thuộc BTG Trung ương) đã tham mưu lãnh đạo BTG Trung ương thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung phương thức cung cấp và định hướng thông tin, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.  Việc tổ chức Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” để làm cơ sở đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 244 của BTG Trung ương; đồng thời, phục vụ công tác chuẩn bị cho Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Tại buổi Tọa đàm, đại biểu tại các điểm cầu tham gia phát biểu một số nội dung chủ yếu như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên (BCV) quân đội trong tình hình hiện nay; xây dựng lực lượng nồng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố; hiệu quả và những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng;...


Đồng chí Lê Thị Kim Loan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp (bên phải) báo cáo tham luận tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Lê Thị Kim Loan báo cáo tham luận về Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV các cấp ở tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, tỉnh Ðồng Tháp hiện có hơn 3.190 BCV, tuyên truyền viên các cấp. Ngoài ra, còn có lực lượng BCV, tuyên truyền viên thuộc hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hằng năm, BTG Tỉnh uỷ phối hợp Trường chính trị và các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện và cơ sở. Việc cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV các cấp được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Nổi bật, nhiều năm qua, BTG Tỉnh uỷ Đồng Tháp duy trì tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho BCV hàng tháng bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu cấp xã.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng BTG Trung ương đánh giá, các tham luận tại Tọa đàm được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, bám sát các nội dung do Ban Tổ chức gợi ý. Qua buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã khẳng định ý nghĩa, vị trí của công tác tuyên truyền miệng; nhiều ý kiến tham luận phát biểu tập trung làm rõ thực trạng và nguyên nhân, những hạn chế, bất cập trong công tác tuyên truyền miệng thời gian qua. Đồng thời, nêu rõ những bài học kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, sau Tọa đàm, Trung tâm thông tin Công tác tuyên giáo sẽ tập trung nghiên cứu để xây dựng và có những giải pháp nâng cao chất lượng Hội nghị BCV Trung ương và các ấn phẩm, tài liệu do Trung tâm biên soạn, xuất bản để cung cấp thông tin cho BTG các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, BTG các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho Thường trực cấp ủy quan tâm chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng; xây dựng đội ngũ BCV chất lượng, tâm huyết với công việc, có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Đối với những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của BTG Trung ương, Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo BTG Trung ương để kịp thời giải quyết trong thời gian tới.

Nhất Mai

Gửi bình luận của bạn